Radno vrijeme vrtića: od 6.00 do 16.00 sati.

Kontakt email adresa: vrtic.coorpskc@gmail.com

Broj telefona: 048/240 347

Dob za uključivanje djece je od 3 godine pa do polaska u školu. Skupina je mješovita. Rad s polaznicima vrtića odvija se grupno i individualno.

Glavna područja rada su:

– briga o sebi

-spoznajni razvoj

– razvoj motorike

-komunikacije

-razvoj socijalnog i emocionalnog ponašanja.

Odgojitelji provode raznolike kreativne aktivnosti i grupni rad s polaznicima. Edukacijski rehabilitatori s djecom rade individualno. Za svako dijete vrši se procjena te se izrađuje individualno odgojno-obrazovni plan.

Polaznici su uključeni i u program rehabilitacije govora i program poticanja senzorne integracije. Također, moguće je uključivanje u vrtić parcijalno-tj. da dio vremena dijete provodi u drugom vrtiću, a dio u COOR Podravsko sunce.

U vrtiću se provodi i pripreme za školu za polaznike vrtića predškolske dobi. Te se aktivnosti provode u radno vrijeme vrtića, oblik rada je grupni, a radi se prema unaprijed određenim ciljevima za svako dijete.

Dodatni programi koji se svakodnevno provode su:

-Montessori aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju

-Tac Pac program

-elementi terapijskog hranjenja

– MNRI® metoda ili neurosenzomotorna integracija refleksa

-stimulacija rane komunikacije (poticanje govorno-jezičnog razvoja i uvođenje potpomognutih oblika komunikacije, PECS, korištenje asistivne tehnologije).

Vrtić je uključen i u projekte, od kojih se više godina provodi i projekt „Zajedno u vrtiću“ s DV Tratinčica, Koprivnica.

 

Stručni kadar čine:

-odgojiteljice:

– Maja Blažotinec, dipl.odgojitelj, Montessori odgojitelj za djecu s teškoćama u razvoju

-Sanja Biljan, dipl.odgojitelj

-Lucija Franjo, mag.praesc.educ., Montessori odgojitelj za djecu s teškoćama u razvoju

-edukacijski rehabilitatori:

-Anja Holeček, mag.rehab.educ., pedagog senzorne integracije, praktičar rane intervencije

-Dunja Vargović, mag.rehab.educ., praktičar rane intervencije