PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK

U sklopu Centra svakodnevno se provodi program PSP-a u vremenu od 12-16h. Okosnicu PSP-a čine aktivnosti učenja upotpunjene pisanjem zadaća i sistematizacijom usvojenog gradiva. Ostale aktivnosti kao glazbena, likovna i radna terapija služe za učenje putem igre i zabave. Drugu okosnicu čine interesne skupine putem kojih se zadovoljavaju pojedinačne želje i interesi učenika.

Rad s  djecom  u PSP-u organiziran je prema metodama grupnog i individualnog oblika rada s ciljem međusobnog povezivanja članova skupine, saniranja teškoća  u usvajanju nastavnog  gradiva, usvajanja  redovitih navika izvršavanja  školskih obaveza, ali i zadovoljavanja trenutnih potreba svakog pojedinog djeteta.

Voditeljica programa PSP-a je Marija Šprem (zamjena Darja Damjanić).