Pružanje usluga rane razvojne podrške

Pojam  rane razvojne podrške označava proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u najranijoj dobi (od rođenja do 7 godina), i njihovih roditelja, kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju, s visokim rizikom za daljnji razvoj. Ovaj proces obuhvaća i djecu kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljnji razvoj. Program rane razvojne podrške može se pružati u različitim okruženjima, no naglasak se stavlja na prirodno okruženje djeteta (djetetov dom). Pokazalo se da je program rane razvojne podrške najefikasniji ako se s njim počne odmah po utvrđivanju odstupanja ili otkrivanju teškoće u razvoju (Wrightslaw, 2008). To uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu mrežu (prema Ljubešić, 2003.). Za ranu razvojnu podršku od presudne je važnosti rana detekcija i rana (re)habilitacija djece s faktorima rizika kao i one djece s utvrđenim teškoćama u razvoju. Područja rada su: komunikacija, spoznajni razvoj, socio – emotivni razvoj, senzorna integracija, motorički razvoj, poticanje aktivnosti svakodnevnog života.

Usluge u COOR Podravsko sunce obuhvaćaju:

-razvojna procjena djeteta (djeca u dobi od 0 do 7 godina);

-patronažni oblik rada (pružanje usluga kod primatelja usluge; djeca u dobi od 0 do 3 godine);

-provođenje programa poticanja senzorne integracije u senzornoj sobi u COOR Podravsko sunce (za korisnike patronažnog oblika rada);

-pružanje usluge kod pružatelja usluge (u COOR Podravsko sunce; djeca u dobi od 0 do 7 godina).

Tim za pružanje usluga rane razvojne podrške: Anja Holeček, mag.rehab.educ., pedagog senzorne integracije, praktičar rane intervencije; Dunja Vargović, mag.rehab.educ., praktičar rane intervencije.

Način prijave:

Za usluge se mogu prijaviti svi roditelji koji su zabrinuti ili imaju sumnju oko pravilnog razvoja svojeg djeteta. Nakon izvršene razvojne procjene, predlaže se daljnji oblik rada za dijete, ukoliko je to potrebno.

Prijaviti se može putem brojeva telefona 099/2440530 ili 099/2440529, radnim danom u periodu od 12.30 do 13.30 ili putem mail adrese: ri.coorpskc@gmail.com.

Način rada, uključivanja i plaćanja usluga propisano je Odlukom o načinu pružanja, kriterijima za uključivanje te cijeni usluge rane razvojne podrške u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce (http://www.podravsko-sunce.hr/wp-content/uploads/2023/03/ODLUKA-PRUZANJE-USLUGA-RANE-RAZVOJNE-PODRSKE-1.pdf)

i Odlukom o načinu pružanja i cijeni usluge stručne procjene u COOR Podravsko sunce (http://www.podravsko-sunce.hr/wp-content/uploads/2023/09/Odluka-o-nacinu-pruzanja-i-cijeni-usluge-strucne-procjene-u-COOR-Podravsko-sunce.pdf)