Radno vrijeme pružanja usluge rane intervencije: od ponedjeljka do četvrtka, vrijeme prema dogovoru (u prijepodnevnim satima)

Radno vrijeme Savjetovališta: svakodnevno, u prijepodnevnim satima (za dolazak se potrebno unaprijed
naručiti na navedeni broj telefona ili email adresu). Procjene se vrše petkom.

Kontakt email adresa: ri.coorpskc@gmail.com

Broj telefona: 099/2440530 ili 099/2440529

Prijave za patronažni oblik rada: Prijave se primaju tijekom cijele godine. Potrebno je dogovoriti termin dolaska putem brojeva telefona ili email adrese. Vrijeme naručivanja telefonskim putem je svakodnevno od 12 do 14 sati. Prilikom dolaska ili na email, potrebno je predati/poslati popunjeni Zahtjev za upis u program rane intervencije i preslike osobnih iskaznica oba roditelja.

Prijave za Savjetovalište: Prijave se primaju tijekom cijele godine. Potrebno je dogovoriti termin dolaska putem brojeva telefona ili email adrese. Vrijeme naručivanja telefonskim putem je svakodnevno od 12 do 14 sati.

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM RANE INTERVENCIJE

Pojam  rana  intervencija označava proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u najranijoj dobi (od rođenja do 7 godina), i njihovim roditeljima, kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju, s visokim rizikom za daljnji razvoj. Ovaj proces obuhvaća i djecu kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljnji razvoj. Program rane intervencije može se pružati u različitim okruženjima, no naglasak se stavlja na prirodno okruženje djeteta (djetetov dom). Pokazalo se da je program rane intervencije najefikasniji ako se s njim počne odmah po utvrđivanju odstupanja ili otkrivanju teškoće u razvoju (Wrightslaw, 2008). Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu mrežu (prema Ljubešić, 2003.). Za ranu intervenciju od presudne je važnosti rana detekcija i rana (re)habilitacija djece s faktorima rizika kao i one djece s utvrđenim teškoćama u razvoju. Područja rada su: komunikacija, spoznajni razvoj, socio – emotivni razvoj, senzorna integracija, motorički razvoj, poticanje aktivnosti svakodnevnog života.

Usluge u COOR Podravsko sunce obuhvaćaju:

-patronažni oblik rada (odlazak terapeuta u djetetov dom)

-provođenje programa poticanja senzorne integracije u senzornoj sobi u COOR Podravsko sunce

-Savjetovalište.

Patronažni oblik rada obuhvaća odlazak patronažnog terapeuta u djetetov dom te rad s djetetom i obitelji. Rad se provodi nakon procjene i izrade individualnog plana za svako dijete i njegovu obitelj. Dijete se opservira i evaluira kroz dulji vremenski period.

Provođenje programa poticanja senzorne integracije obuhvaća procjenu načina obrade senzornih podražaja, izradu individualnog plana rada i provođenje programa. Rad se odvija u senzornoj sobi u COOR Podravsko sunce.

Savjetovalište je usluga koja se nudi svim zabrinutim roditeljima. Samo roditeljska sumnja ili briga oko djetetovog razvoja dovoljni su da se roditelji jave za navedenu uslugu. Savjetovanje rade dva stručnjaka u paru. Dok jedan razgovara s roditeljem, drugi kroz igru procjenjuje moguće teškoće djeteta. Tijekom tog termina stručnjaci procjenjuju težinu rizika, potvrđuju ili otklanjaju roditeljske brige, daju upute i savjete za rad kod kuće te dogovaraju s roditeljima daljnji tijek praćenja (ovisno o potrebama djeteta).

Postupci/aktivnosti koji se provode:

  • edukacijsko-rehabilitacijski postupci;
  • program poticanja senzorne integracije;
  • elementi terapijskog hranjenja
  • MNRI® metoda ili neurosenzomotorna integracija refleksa
  • stimulacija emocionalne komunikacije i interakcije roditelj/dijete;
  • stimulacija rane komunikacije (poticanje govorno-jezičnog razvoja i uvođenje potpomognutih oblika komunikacije, npr. PECS, korištenje asistivne tehnologije).

Uslugu pružaju:

– Anja Holeček, mag.rehab.educ., pedagog senzorne integracije, praktičar rane intervencije

– Dunja Vargović, mag.rehab.educ., praktičar rane intervencije