Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce se ove godine priključio u UNICEF-ovu virtualnu utrku Mliječna staza. Virtualno smo skupljali kilometre mogućnosti od 5. do 20. rujna sa sljedećim ciljem:
“Ove godine naš je cilj bio osigurati hitnu podršku za djecu s teškoćama tamo gdje je najpotrebnije.
 
 
Za djecu s teškoćama u razvoju presudno je da stručnu podršku dobiju od najranije dobi. Pravovremena podrška za njih čini razliku između mogućnosti i života na margini društva.
 
 
Tu priliku djeca s teškoćama imaju samo jednom u životu, a mnoga od njih u Hrvatskoj je propuštaju, jer im stručna podrška nije dostupna. Cilj naše utrke je bio pomoći da svako dijete u najbržem vremenu dobije podršku koju treba.
 
Senzorne sobe djeci s teškoćama pomažu razviti socijalne vještine, osjetilno-motoričke sposobnosti, utječu na poboljšanje u ponašanju, komunikaciji i interakciji s drugima, što je ključno za njihov razvoj i sudjelovanje u svakodnevnom životu.
 
 
Sredstva prikupljena putem Mliječne staze 2020. uložit će se u:
– nabavu senzorne opreme i otvaranje senzornih soba za djecu s teškoćama u Hrvatskoj
– edukaciju stručnjaka za provođenje terapija senzorne integracije
Svaka donacija je vrijedna, kao i svaki kilometar prikupljen kao simbol podrške djeci s teškoćama. Na tisućama staza, zajedno do istog cilja – da pretvorimo teškoće u mogućnosti!”
 
Centar je prikupio skoro 800 kilometara za #tisucestazajedancilj
 
💙
   
 

Komentiranje je zatvoreno.

Galerija slika
otvori sve | zatvori sve