Danas kada težimo inkluzivnom i univerzalnom odgoju i obrazovanju, pred učitelje i nastavnike stavljeni su brojni zadaci i svakodnevni izazovi. Iz tih razloga, tim sastavljen od četiri edukacijska rehabilitatora i psihologinje kreirao je ciklus od pet radionica s tematikom učenika s teškoćama koji se školuju po redovitom programu. Kroz tri godine provođenja projekta sveukupno je sudjelovalo šezdeset učitelja i nastavnika, čije se zadovoljstvo sudjelovanja na edukacijama analiziralo iz dobivenih odgovora završnih evaluacija. Provođenje sustavnih edukacija i suradnje s učiteljima iz redovnih škola pridonijeli su ostvarivanju rezultata na području raspoznavanja osnovnih karakteristika pojedinih teškoća, mogućnostima prilagodbe nastavnih materijala i sadržaja, načinima komunikacije i međusobnim odnosima s roditeljima i pomoćnicima u nastavi, dostupnosti i nužnosti korištenja digitalnih tehnologija i alata u svakodnevnom radu te važnostima prepoznavanja stresa i izgradnje osobnih obrambenih mehanizama. Također, dobiveni rezultati ukazali su na važnost interdisciplinarne suradnje stručnjaka, budući kompleksnost problematike na razini učitelj-učenik-pomoćnik-roditelj iziskuje znanja iz više pomagačkih profesija te podršku na više razina koja onda utječe na kvalitetu inkluzivnog nastavnog procesa. Nadalje, analiza odgovora sudionika pokazala je iznimno zadovoljstvo provedenim edukacijama, potrebi za pružanjem kontinuirane i stručne podrške te jačanjem profesionalnih kompetencija u radu s učenicima s teškoćama te izazovima u suradnji s roditeljima i pomoćnicima u nastavi. Smatra se kako dodatno interdisciplinarno educiranje učitelja i nastavnika neposredno utječe na kvalitetu obrazovanja učenika s teškoćama, bolju komunikaciju s roditeljima i razvijanje vršnjačkih odnosa unutar razreda. Zaključno, suradnički odnos između srodnih pomagačkih profesija temelj je stvaranja pozitivnih društvenih promjena i cjeloživotnog učenja svakog pojedinca. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Radmila Popović) prikazani su na konferenciji KOKOSS 2024. u sklopu rada Superučitelj u školi za sve.

Komentiranje je zatvoreno.

Galerija slika
otvori sve | zatvori sve