ODLUKA

ZAPISNIK (1)

Poziv za skup radnika – izbor predstavnika radnika u Školski odbor

Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Školski odbor – sindikat

Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Školski odbor – skup radnika

POZIV ZA SJEDNICU IZBORNOG ODBORA

ZAPISNIK 22.03.2021.

ODLUKA O PROVOĐENJU IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR 22.03.2021.

POPIS BIRAČA NA IZBORIMA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR

LISTA KANDIDATA

Zapisnik o prethodnim rezultatima

Zapisnik o konačnim rezultatima

Odluka o imenovanju člana Školskog odbora

 

Članovi Školskog odbora su :

  1. Andreja Sinjeri – predsjednica ŠO, predstavnica Učiteljskog vijeća
  2. Valerija Mihac Jertec – zamjenica predsjednice, predstavnica radnika
  3. Ana-Marija Petran, predstavnica Vijeća roditelja
  4. Ksenija Kraljic Babić, predstavnica Grada Koprivnice
  5. Maja Ferlindeš, predstavnica Grada Koprivnice
  6. Jelena Horvat, predstavnica Grada Koprivnice
  7. Veljka Bogdanović Jazbec, predstavnica Učiteljskog vijeća

 

Izjave o ne postojanju sukoba interesa prema čl. 80. ZJN – Školski odbor

 

Prisustvovanje sjednici Školskog odbora:

Obrazac prijave za prisustvovanje sjednici Školskog odbora

Ispunjeni obrazac pošaljite najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice na e-mail adresu: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr ili dostavite u tajništvo COOR-a Podravsko sunce, Hercegovačka ulica 1, Koprivnica. Po zaprimanju Vašeg obrasca obavijestit ćemo Vas o mogućnosti sudjelovanja na sjednici. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 048/240-342.

Napomena: Prilikom sudjelovanja na sjednici Školskog odbora dužni ste pridržavati se reda te ne možete sudjelovati u raspravi, kao ni postavljati pitanja na sjednici ili na bilo koji drugi način ometati rad Školskog odbora. Prisustvovanje sjednici bit će omogućeno temeljem kronološkog redosljeda zaprimljenih prijava zainteresiranih građana za prisustvovanje (sukladno čl. 12. ZPPI). Maksimalan broj građana koji mogu prisustvovati sjednicama Školskog odbora je šest (broj slobodnih mjesta u postoriji).

 

Poziv za 3. sjednicu

Poziv za 2. sjednicu

Poziv za konstituirajuću sjednicu