Prvi razredni odjel za djecu s teškoćama u razvoju osnovan je 1962./63. školske godine pri Prvoj osnovnoj školi , današnjoj Osnovnoj školi “Antun Nemčić Gostovinski”. Povećanjem broja odjela za djecu s teškoćama u razvoju nastava se odvija  u zgradi na Trgu mladosti, a od 1975. do otvaranja današnjeg Centra Podravsko sunce  u montažnoj zgradi u Križevačkoj ulici.

COOR Podravsko sunce, moderno i suvremeno opremljeno zdanje u Hercegovačkoj ulici, otvoren je s početkom školske godine 2003./04.

Djelatnost Centra obuhvaća: odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi s većim teškoćama u razvoju, odgoj i osnovno obrazovanje djece sa sniženim intelektualnim sposobnostima, odgoj,obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladih s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima ( do 21. godine ) te organizaciju radno proizvodnih aktivnosti za osobe sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima  – poludnevni boravak ( iznad 21. godine ). Osim navedenog, u Centar pruža socijalnu uslugu rane intervencije.U okviru rehabilitacije u specijaliziranim kabinetima provode se logoterapija, program poticanja senzorne integracije te kineziterapija.

U sklopu Centra djeluje i logo-kabinet u kojem se svakodnevno pruža pomoć djeci gradskih vrtića i škola te djeci iz općina s područja bivše općine Koprivnica koja imaju poteškoće glasa i govora i poteškoće u čitanju i pisanju.

Polaznici Centra su djeca i mladi s područja grada Koprivnice i ostalih općina s područja bivše općine Koprivnica.

Upis školskih obveznika u Centar vrši se tijekom čitave godine temeljem rješenja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine  Koprivničko-križevačke županije.