Komunikacija  ZNAKOM   ili znakovna komunikacija

Razviti komunikaciju jedan je od prioriteta kod djece s teškoćama u razvoju. Komunikacija ZNAKOM  alternativni je oblik komunikacije . Djeci i odraslima koji ne mogu razviti govor potrebno je omogućiti alternativne oblike komuniciranja jer bez efikasne komunikacije oni mogu postati žrtve fenomena “naučene bespomoćnosti” ili razviti poremećaje u ponašanju .

Komunikacija  ZNAKOM  

  • to je zamjenska ili nadomjesna komunikacija za djecu i odrasle koji ne mogu razviti govor ili je on slabo razumljiv
  • sastoji se od ikoničkih i pojednostavljenih znakova uzetih iz Hrvatskog znakovnog jezika (znakovni jezici su vizuelno-spacijalni jezici kojima komuniciraju gluhe osobe )
  • neki su znakovi identični, a neki modificirani
  • uključuju motoričke pokrete ruku, šaka i prstiju, glave, gornjeg dijela tijela i mimiku lica
  • djeca i odrasli s većim teškoćama izolirane i po potrebi pojednostavljene znakove uče u prirodnim situacijama i u kombinaciji s govorom
  • modificirani znakovi mogu značajno unaprijediti komunikaciju djece s mentalnom retardacijom, osobito s Down sindromom, autizmom, cerebralnom paralizom
  • komunikacija ZNAKOM podrazumijeva i neke preduvjete za komunikaciju ( uspostavljanje kontakta s očima, postojanje združene pažnje, sposobnost imitacije pokreta, izraza lica, motorička sposobnost izvođenja koordiniranih pokreta te intelektualne sposobnosti najčešće do razine UMR )
  • zadnjih petnaestak godina znakovni jezik sve se više koristi u radu s čujućom djecom te čujućom djecom s razvojnim teškoćama

 

Komunikaciju Znakom provodimo u Centru u s djecom koja imaju nerazvijen govor ili je govor teško razumljiv.

Logoped: Mirjana Šimek, mag. logoped.