Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole