STATUT

Statut COOR PS-2023

Statutarna odluka o II. Izmjenama Statuta 2021. – COOR PS

STATUT PODRAVSKO SUNCE

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta 2020 – COOR PS

PRAVILNICI

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Politika o zaštiti privatnosti

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik – jednostavna nabava

odluka-o-izmjenama-pravilnika-o-radu-2012-1

pravilnik-o-radu-2011-1

Pravilnik o radu COOR Podravsko sunce 2019

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Protokol o radu za pružanje usluga rane intervencije

Pravilnik o ostvarivanju i nacinu koristenja vlastitih prihoda COOR PS

Pravilnik o video nadzoru COOR Podravsko sunce

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o nacinu koristenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti COOR PS

Izmjene Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u COOR Podravsko sunce 2022

Pravilnik o radu COOR Podravsko sunce 2023

POSLOVNICI

Poslovnik o radu ŠSD

KODEKSI

Etički kodeks

ODLUKE

Odluka – službenik za zaštitu osobnih podataka

Odluka o prihvaćanju cijene školske kuhinje

Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija

Povjerenik za etiku

Osoba zadužena za nepravilnosti

Odluka o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora Centra 23.4.2015.

Odluka o visini zakupnine prostora

Odluka o trajanju Ugovora o zakupu

Odluka o standardima kvalitete socijalnih usluga

Odluka o standardima kvalitete COOR Podravsko sunce

Odluka – ekonomska cijena vrtića – COOR Podravsko sunce

ODLUKA – PRUŽANJE USLUGA RANE RAZVOJNE PODRŠKE

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave 2023

OSTALO

Politika privatnosti

Izjava o nepostojanju sukoba interesa R.Popović

Izjava o nepostojanju sukoba interesa K.Vukić