Cilj ovog međunarodnog istraživanja kojeg su činili ispitanici iz Hrvatske i susjednih zemalja regije bio je ispitati razinu stresa odgojno-obrazovnih radnika te način kako koriste svoje slobodno vrijeme i pomaže li im u nošenju sa svakodnevnim stresom. Budući danas kada se pred učitelje stavlja sve više zadataka koji sa sobom nose i dodatne administrativne poslove, prilagođavanje nastavnih materijala, korištenje digitalnih tehnologija, postavlja se pitanje u kojoj mjeri je narušeno njihovo mentalno zdravlje te koliko su svakodnevno pod stresom. S druge pak strane, slobodno vrijeme kao period u danu kada bismo trebali imati vremena samo za sebe, često nedostaje te su nerijetko obaveze vezane uz primarni posao njegov sastavni dio. Istraživanje je pokazalo zabrinjavajuće stanje u kojim se većina sudionika izjasnila kako se nalaze pod velikim stresom na svom radnom mjesto te da im vrlo često nedostaje slobodnog vremena u kojem bi se bavili stvarima koje ih opuštaju. Svakako dane su dobre smjernice za daljnji rad na ovoj temi jer jedan od temelja dobre kvalitete života jest očuvanje mentalnog zdravlja. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Marica Brzica) prikazani su u prezentaciji.

Upisi u vrtić – rang lista

Prošli tjedan naš učitelj Luka sudjelovao je na međunarodnom seminaru u Kopenhagenu pod nazivom Inclusion in Erasmus+ Mobility for VET schools targeting learners with fewer opportunities. Cilj seminara bio potaknuti uključivanje učenika s manje mogućnosti u daljnje strukovno obrazovanje i osposobljavanje te im omogućiti što samostalniji i ravnopravniji život u zajednici. Na seminaru je sudjelovalo pedesetak sudionika iz cijele Europe. Kroz niz aktivnosti, sudionici seminari imali su prilike međusobno razmijeniti iskustva, upoznati primjere dobre prakse, spoznati teškoće s kojima se nose kolege iz drugih zemalja i ono najvažnije ostvariti nove kontakte i napraviti temelje novih projekata unutar Erasmus+ programa. Ovim putem želimo se zahvaliti Agenciji za mobilnosti i programe EU na pruženoj prilici te mogućnosti dobivanja novih znanja koja će zasigurno koristiti kako našim učiteljima, tako i utjecati na kvalitetu obrazovanja naših učenika.

Danas su učenici odgojno-obrazovne skupine G4a Dorijan i Luka zajedno sa svojim mentorima Anitom i Lukom, sudjelovali na 9. Maloj virovskoj prkačijadi. Ovo je prvi nastup naše škole na ovoj manifestaciji, a naši dečki su odmah osvojili 1. mjesto u izradi prkača kruškica. Bravo dečki! ?❤?

Poštovani roditelji, od 09. do 17. svibnja 2024.godine održat će se upisi u dječji vrtić preko sustava e-građani. Preduvjet za korištenje aplikacije e-upisi su: pristup internetu, postojanje važeće vjerodajnice te dostupan i funkcionalan sustav e-građani. U slučaju da ne možete izvršiti prijavu putem aplikacije, najavite svoj dolazak u vrtić putem maila: vrtic.coorpskc@gmail.com te će vam upis omogućiti administrator ustanove. Lista s kriterijima nalazi se na sljedećem linku: https://www.podravsko-sunce.hr/wp-content/uploads/2024/03/Kriteriji-upisa-24-25-DV-Podravsko-sunce.pdf

Učenici 8. razreda sudjelovali su u akciji prikupljanja i adekvatnog zbrinjavanja otpada s obala rijeke Drave u sklopu razrednog projekta “Lijepe naše obale”. Susreli su se s predstavnicima Zajednice športskih ribolovnih društava koji su ih savjetovali o dijelovima obale koje treba počistiti te počastili sokom i grickalicama.

   

Cilj ovog rada je prikazati razinu stresa odgojno-obrazovnih djelatnika i mogućnostima provođenja slobodnog vremena koje su neposredno povezane s održavanjem osobne homeostaze i načinima ostvarivanja mehanizama nošenja s profesionalno izazovnim situacijama. Danas, kada su pred odgojno-obrazovne djelatnike stavljeni mnogobrojni zadaci suvremenog učenja i poučavanja, neupitno je i povećanje razine stresa te narušavanje mentalnog zdravlja. Vrlo često u razredima postoji veliki broj učenika, a slijedeći trendove inkluzivnog i univerzalnog obrazovanja i velik broj učenika s teškoćama u razvoju i darovitih kojima je potrebna dodatna individualizacija nastavnih sadržaja te prilagodba u skladu s njihovim mogućnostima i potencijalima. S druge pak strane, uloga i zahtjevi roditelja s godinama se mijenjaju te pozitivna suradnja s njima podrazumijeva razvijanje vještina komunikacije kako bi se ostvario željeni partnerski odnos. Nadalje, razvojem digitalnih tehnologija te uvođenjem službenih dokumenata u e-oblik, suvremeni nastavnik primoran je slijediti i unaprjeđivati svoje informacijsko-tehnološke kompetencije kako bi mogao pratiti i izvršavati svoje administrativne poslove vezane za vođenje pedagoške dokumentacije. Iz svih navedenih razloga kreiran je anketni upitnik s ciljem ispitivanja razine stresa i trenutnog stanja mentalnog zdravlja hrvatskih učitelja te aktivnostima slobodnog vremena u kojima sudjeluju, a koje im pomažu u nošenju sa stresom i jačanju obrambenih mehanizama u svakodnevnom radu. U istraživanju su sudjelovali učitelji i nastavnici iz posebnih i redovnih škola s područja Koprivničko-križevačke i Splitske županije. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Marica Brzica) prikazani su na konferenciji SERH 2024. u sklopu rada Put do očuvanja mentalnog zdravlja u suvremenom obrazovanju.

Kriteriji upisa 24-25 DV Podravsko sunce

Danas kada težimo inkluzivnom i univerzalnom odgoju i obrazovanju, pred učitelje i nastavnike stavljeni su brojni zadaci i svakodnevni izazovi. Iz tih razloga, tim sastavljen od četiri edukacijska rehabilitatora i psihologinje kreirao je ciklus od pet radionica s tematikom učenika s teškoćama koji se školuju po redovitom programu. Kroz tri godine provođenja projekta sveukupno je sudjelovalo šezdeset učitelja i nastavnika, čije se zadovoljstvo sudjelovanja na edukacijama analiziralo iz dobivenih odgovora završnih evaluacija. Provođenje sustavnih edukacija i suradnje s učiteljima iz redovnih škola pridonijeli su ostvarivanju rezultata na području raspoznavanja osnovnih karakteristika pojedinih teškoća, mogućnostima prilagodbe nastavnih materijala i sadržaja, načinima komunikacije i međusobnim odnosima s roditeljima i pomoćnicima u nastavi, dostupnosti i nužnosti korištenja digitalnih tehnologija i alata u svakodnevnom radu te važnostima prepoznavanja stresa i izgradnje osobnih obrambenih mehanizama. Također, dobiveni rezultati ukazali su na važnost interdisciplinarne suradnje stručnjaka, budući kompleksnost problematike na razini učitelj-učenik-pomoćnik-roditelj iziskuje znanja iz više pomagačkih profesija te podršku na više razina koja onda utječe na kvalitetu inkluzivnog nastavnog procesa. Nadalje, analiza odgovora sudionika pokazala je iznimno zadovoljstvo provedenim edukacijama, potrebi za pružanjem kontinuirane i stručne podrške te jačanjem profesionalnih kompetencija u radu s učenicima s teškoćama te izazovima u suradnji s roditeljima i pomoćnicima u nastavi. Smatra se kako dodatno interdisciplinarno educiranje učitelja i nastavnika neposredno utječe na kvalitetu obrazovanja učenika s teškoćama, bolju komunikaciju s roditeljima i razvijanje vršnjačkih odnosa unutar razreda. Zaključno, suradnički odnos između srodnih pomagačkih profesija temelj je stvaranja pozitivnih društvenih promjena i cjeloživotnog učenja svakog pojedinca. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Radmila Popović) prikazani su na konferenciji KOKOSS 2024. u sklopu rada Superučitelj u školi za sve.

Rang lista siječanj 2024

Galerija slika
otvori sve | zatvori sve