Logopedska rehabilitacija u Centru

Logoped u  COOR-u Podravsko sunce radi s djecom predškolskog uzrasta ,koja pohađaju naš vrtić, sa djecom  osnovnoškolskog uzrasta  kao i djecom  koja su polaznici odgojno- obrazovnih skupina.

S obzirom na dobnu granicu razlikuje se i način rada.

U predškolskom odgoju  provodi se logopedska rehabilitacija, s naglaskom na pravovremeno uključivanje djece usporenog psihomotornog razvoja u program poticanja govora i jezika, te savjetovanje i vođenje roditelja kroz proces nastanka i razvoja govora i komunikacije uopće.Važnost ranog logopedskog tretmana je u stvaranju temelja za daljnji rad na usvajanju i razvoju govora, jezika i komunikacije uopće.

Krajnji cilj je ostvariti komunikaciju s djetetom bilo dodirom, gestom, slikom ili govorom.

Tijekom osnovnoškolskog  razdoblja logopedskim postupcima i dalje pomažemo djetetu u jezično-govornom razvoju, razvoju komunikacijskih vještina, kao i u razvoju funkcija odgovornih za učenje čitanja i pisanja te na prevladavanju teškoća koje se pri tome mogu javiti, potpomažući tako njegov uspjeh u odgojno-obrazovnom procesu.

Intenzivno se radi na govorno-jezičnom razumijevanju širenjem zahtjeva te na artikulacijskom, morfološkom, sintaktičkom i semantičkom razvoju i razumljivosti govora poticanjem komunikacijskih vještina u školi i obiteljskoj sredini.

KRITERIJI ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE KORISNIKA U USLUGE LOGOPEDSKE TERAPIJE U KABINETU ZA VANJSKE KORISNIKE ODJELA ZA SOCIJALNE USLUGE