Poštovani roditelji,

od 11. do 19. svibnja 2023. godine održat će se upisi u dječje vrtiće preko sustava e-građani. Preduvjeti za korištenje aplikacije e-upisi su: pristup internetu, postojanje važeće vjerodajnice te dostupan i funkcionalan sustav e-građani. U slučaju da ne možete izvršiti prijavu putem aplikacije, najavite svoj dolazak u vrtić putem telefona 048/240-347 ili putem maila vrtic.coorpskc@gmail.com te će Vam upis omogućiti administrator ustanove.

Obavezna dokumentacija: izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta, potvrda o mjestu prebivališta te potvrda o radnom statusu roditelja.

Lista s konačnim rezultatima upisa biti će vidljiva 06.06.2023. na mrežnim stranicama COOR Podravsko sunce.

Kriteriji za upis dječji vrtić:

 1. Djeca s teškoćama u razvoju sa nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještačenja (100 bodova)
 2. Djeca čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Općine/Grada dječjeg vrtića (15 bodova)
 3. Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena (12 bodova)
 4. Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem ( 12 bodova)
 5. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu (10 bodova)
 6. Djeca iz obitelji u kojoj je za jednog od roditelja/skrbnika procijenjena invalidnost, profesionalna nesposobnost za rad, opća nesposobnost za rad, tjelesno oštećenje i drugo (8 bodova)
 7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece (8 bodova)
 8. Djeca koja su zadovoljila kriterije za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazila su se na listi čekanja (8 bodova)
 9. Djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (5 bodova)
 10. Djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata (5 bodova)
 11. Djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja/skrbnika ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi (5 bodova)
Nakon što su se dojmovi slegli, zahvaljujemo se svim uzvanicima, roditeljima i gostima koji su svojim prisustvovanjem uveličali našu priredbu za 20 rođendan Podravskog sunca i 60 godina od osnivanja prvog posebnog razrednog odjela za djecu s teškoćama u razvoju u Koprivnici. Također zahvaljujemo svim učiteljima, učenicima i ostalim djelatnicima škole za sav trud oko priprema nastupa i organizacije priredbe. Hvala vam od svih nas iz COOR Podravsko sunce!
    

 

 

 

 

 

 

 

Uz sutrašnji naš dan, još jedno veliko priznanje za našu školu koja je dobila oznaku eTwinning škole za 2023. i 2024. godinu. Uz priznanje, veselimo se brojnim novim projektima, prijateljstvima i izazovima.

Cilj ovoga rada je prikazati slobodno vrijeme učenika s posebno odgojno-obrazovnim potrebama iz perspektive njihovih roditelja. Učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici naizgled su u potpunosti različite populacije učenika, ali dubljom analizom neupitna je sličnost i važnost individualnog pristupa njihovim potrebama te usmjeravanje i prilagođavanje nastavnog plana i programa u skladu s njihovim osobnim karakteristikama. S jedne strane učenici s teškoćama u razvoju najčešće u odgojno-obrazovni sustav ulaze prepoznati, s postavljenom dijagnozom i određenim nastavnim programom, dok se potencijalno daroviti učenici kroz niz faza detektiraju već kad su u samom redovnom sustavu i najčešće otkrivanje i poticanje njihove darovitosti ovisi o pojedinim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Budući pripadaju ranjivim skupinama populacije koje vrlo često budu neshvaćene od strane vršnjaka, odgojno-obrazovnih djelatnika, roditelja, važno je kontinuirano praćenje te pružanje kvalitetnih izvannastavnih sadržaja, ali imajući pritom na umu psihofizičko stanje djeteta i vrijeme potrebno za odmor. Zbog svega navedenog, pokazala se potreba za ispitivanjem organizacije slobodnog vremena učenika te mogućnostima uključivanja u izvannastavne aktivnosti i dostupnosti profesionalne podrške. Za potrebe ovog istraživanja kreiran je anketni upitnik koji uz socio demografske podatke o učenicima i roditeljima sadrži i 32 čestice kategorizirane u četiri aspekta (aktivnosti, slobodno vrijeme, podrška i zadovoljstvo). Čestice su formirane u obliku pozitivnih i negativnih tvrdnji, kojima se ispituje stupanj slaganja ispitanika. Sudionici istraživanja su roditelji učenika s teškoćama u razvoju polaznika posebno odgojno-obrazovne ustanove COOR Podravsko sunce Koprivnica i roditelji učenika potencijalno darovitih Osnovne škole Visoka Split. Iako ispitanici dolaze s različitih teritorijalnih jedinica, smatralo se važnim ispitati i usporediti dobivene podatke za kreiranje daljnjih smjernica i istraživanja u području slobodnog vremena učenika s posebno odgojno-obrazovnim potrebama. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Marica Brzica) prikazani su na konferenciji SERH 2023. u sklopu rada Time 4 Date.

Poštovani roditelji,

u nastavku se nalazi  lista prijavljenih za uslugu rane razvojne podrške. Djeca koja su ostvarila pravo,  na popisu su iznad crvene crte.

U prilogu je i Odluka na temelju koje je izvršeno bodovanje.

RANG LISTA

Odluka o načinu pružanja, kriterijima za uključivanje te cijeni usluge rane razvojne podrške u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

 

Mlade osobe s invaliditetom nakon navršene 21. godine života i završetka školovanja vrlo često su prepuštene brizi članova svojih obitelji zbog nemogućnosti uključivanja i nedostatka kvalitetnih programa koji bi poticali njihove vještine, potencijale i određenu razinu samostalnosti. Iz tih razloga kreiran je projekt „Moja kućica, moja slobodica“ kojim se kroz ciklus od pet tematskih radionica željelo unaprijediti roditeljske kompetencije u području socijalnih usluga za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, pružiti informacije o usluzi organiziranog stanovanja te dati psihološka podrška o važnosti odvajanja iz roditeljskog „gnijezda“ i pravovremene tranzicije i prilagođavanja njihove djece na samostalni život. Tim sastavljen od edukacijskih rehabilitatora i psihologa s roditeljima i mladim osobama s invaliditetom napravio je i osobno usmjereni plan kao preduvjet razumijevanja međusobnog odnosa roditelja i djeteta te potencijalima i željama koje mladi žele ostvariti u svojem daljnjem životu. Naknadnom analizom odgovora roditelja o zadovoljstvu provedenih aktivnosti, pokazalo se iznimno važno pružanje ovakve vrste podrške interdisciplinarnog tima, kao sredstva potpore u održavanju kvalitetnih obiteljskih odnosa i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava. Rezultati istraživanja (autor istraživanja: Luka Femec) prikazani su na konferenciji KOKOSS 2023. u sklopu rada Želim i znam živjeti sam.

Šestero naši učenika i troje učitelja sudjeluju u sklopu Erasmus+ projekta Creating pathways for inclusion na mobilnosti u španjolskom gradu Xativi. Uistinu, slike govore tisuću riječi i dokazuju sve vrijednosti i iskustva koje smo željeli postići ovim projektom. Osim pravih inkluzivnih puteva i ostvarivanja doživotnih prijateljstava pokazali smo bogatstvo različitosti i mogućnosti pojedinaca za koje vrlo često ne znam da posjeduju. Bravo za naše prave europske multikulturalne građane!

Cilj ovog rada je ukazati na važnost i značaj digitalnih tehnologija, ali i izazove u kreiranju nastave na daljinu i poticanja učenika s različitim stupnjem i vrstom teškoća na realizaciju predviđenog nastavnog plana i programa. Iako je korištenje novih tehnologija svakodnevnica u nastavi učenika s teškoćama, u periodu izolacije bilo je važno pronaći način za motivaciju i praćenje nastavnih sadržaja kako samih učenika tako i njihovih roditelja. Škola učenicima s teškoćama ne predstavlja samo odgojno-obrazovnu ustanovu, već priliku unaprjeđivanja socijalnih kompetencija, pozitivnih vršnjačkih odnosa, strukturu rada te razvijanje svakodnevnih vještina. Svaka vrsta teškoća vrlo često podrazumijeva različiti pristup učeniku, individualizaciju zadataka te prilagodbu zadataka. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Marica Brzica) prikazani su na konferenciji CUC 2022. u sklopu rada Digitalna tehnologija vs različitost.

Na ovogodišnjoj Carnetovoj konferenciji CUC 2022 u Šibeniku sudjelovala je naša ravnateljica i učitelj Luka. Uz brojne inovativne tehnologije i digitalne alate koju su predstavili stručnjaci iz različitih profesija, učitelj Luka je i sam prenio svoj primjer dobre prakse kroz interaktivno predavanje Digitalna tehnologija vs Različitost. Bogatiji za novo znanja, vraćamo se u našu školu puni novih digitalnih znanja i novih ideja.

U tjednu od 3. – 7.10. troje naših učitelja sudjelovalo je na mobilnosti i stručnom usavršavanju u sklopu Erasmus+ projekta Creating pathways for inclusion. Posjetivši Centar Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu u gradu Raciborzu (Poljska) imali su prilike dobiti uvid u rad poljskih kolega, međusobno izmijeniti svoja iskustva u radu s učenicima s teškoćama u razvoju te posjetiti poduzeća u kojima rade osobe s invaliditetom. Također, održana je i Konferencija na kojoj su naši učitelji iznijeli dobrobiti provođenja zajedničkog projekta te provedene planirane aktivnosti. Zahvaljujući iznimnom gostoprimstvu i organizaciji domaćina, vratili su se puni novih ideja za koje ne sumnjamo da će prenijeti ostalim kolegama i uvesti u svoj svakodnevni rad.

Galerija slika
otvori sve | zatvori sve