Dječje Gradsko vijeće – Izvješće za 2023. godinu

Godišnji program rada Dječjeg Gradskog vijeća grada Koprivnice za 2024. godinu