01 Zakljucak_o_davanju_suglasnosti_na_Godisnji_program_rada_DGV

03 Godisnji_program_rada_Djecjeg_gradskog_vijeca_Grada_Kop

04 Financijski_plan_prilog_Godisnjem_programu_rada

Poziv za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe