Glazboterapija se provodi od 2012.godine. U program su uključeni učenici prvog i drugog razreda, svih odgojno-obrazovnih skupina  i polaznici predškolskog odgoja.

Glazba je važan dio našeg školskog okruženja, a glazboterapija uvažen i komplemetaran dio našeg kurikuluma. Glazboterapijom pružamo našim učenicima dodatne mogućnosti za razvoj komunikacijskih, socijalnih i senzoričko –kognitivnih vještina u skladu s njihovim individualnim planom rada.

June 5th 2013. Music Therapy class Center for education and rehabilitation “Podravsko sunce” provides daily rehabilitation and education for children with multiple disabilities in the City of Koprivnica. About 136 children use the facilities and programmes in the Center that develop their potentials. UNICEF supports the inclusion and education of children with disabilities in Croatia.

ŠTO JE GLAZBOTERAPIJA?

Glazboterapija je utemeljena zdravstvena profesija koja koristi glazbu i glazbeno povezane strategije u postizanju specifičnih, ne glazbenih ciljeva. Ona radi na području fizičkih, psiholoških i socijalnih potreba unutar terapijskog odnosa.

ŠTO SE RADI NA GLAZBOTERAPIJA?

Glazba se koristi kao medij za komunikaciju osjećaja, mišljenja i poboljšanja socijalne interakcije. Učenici imaju aktivnu ulogu u stvaranju glazbe, istraživanju instrumenata i načina njihova korištenja, vokalnu ekspresiju dok terapeut glazbeno improvizira kao odgovor na učenikovo glazbeno izražavanje. Učenike se potiče i daje vrijeme za glazbenu interakciju u kojoj učenici sami biraju načine odgovaranja. Ovo može biti prilika da učenici iskuse zajedništvo, pripadnost i prihvaćenost od strane terapeuta i drugih učenika, što može rezultirati povećanjem samopouzdanja, samosvijesti i osnaživanje pozitivnih osobina.

KOJI SU CILJEVI GLAZBOTERAPIJE?

–      Razvoj komunikacijske vještine

–      Razvoj usredotočenja pažnje

–      Smanjenje društveno neprihvatljivog ponašanja

–      Razvoj svijesti o sebi, o svom tijelu

–      Razvoj neovisnosti, kreativnosti i imaginacije

–      Razvoj emocionalnog izražavanja i prilagođavanja

–      Razvoj interakcije sa vršnjacima i ostalima.

 Program provodi Sandra Belajec, prof.reh.M.A.