Eko-original eko škola

 

« Zeleno je zeleno, bijele su breze.  

       S prirodom se veži, bez tog si bez veze ! »

    ( Pajo Kanižaj )

 

Program Međunarodne Eko-škole Centar Podravsko sunce provodi od listopada 2008. godine.  Zelenu zastavu dobili smo u travnju 2009.

 Status Međunarodne  Eko-škole obnovili smo 2011. i 2013. godine. Rezultati našeg rada pokazuju da smo u proteklom periodu unaprijedili

provedbu odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša.

Ciljevi i zadaće programa Eko- škole prilagođeni su mogućnostima naših polaznika. Među zadanim temama odabrali smo teme «Otpad» , «Voda» i  «Zdrav život» .

U okviru tih tema cilj nam je razvijati svijest o potrebi očuvanja okoliša, pravilno postupati s otpadom, razvijati osjećaj osobne odgovornosti za

okoliš, usvajati navike zdravog življenja, samostalnosti i brige o sebi te razvijati socijalizacijske vještine.

 

ČLANOVI EKO-ODBORA

Radmila Popović– ravnateljica i školska koordinatorica

Ksenija Vukić – školska koordinatorica

Martina Golub-Horvat – učiteljica

Martina Sambolek –  učiteljica

Ksenija Jaković – medicinska sestra

Alen Stipić – domar

Stoja Dujaković – roditelj

Ana Puhalo  – polaznica RPA

Siniša Židak – učenik

Matija Čižmak – učenik

Petra Tojaga – učenica

Helena Hećimović – Ekološko društvo Koprivnica

Kristina Ribić – «Komunalac»

Saša Grubačević – «Komunalac»

Krešimir Juratović – Foto-kino klub «Podravina»

 

AKTIVNOSTI EKO-ŠKOLE

Programa Eko-škole provodi se kroz :

– aktivnosti u projektima «Kompostište» , «Reci NE plastici» ,  «Lijepe naše obale», « Krpice na sunce »,« Naš povrtnjak » i «Litter Less / Za manje otpada »

– mjesečne akcije sakupljanja starog papira i starih baterija

– akcije sakupljanja plastičnih boca

– oporabu otpadnog materijala ( kreativne radionice)

– obilježavanje značajnih datuma

– rad eko-patrola

– sudjelovanja na Ekološkom kvizu «Lijepa naša» i na natječaju «Eko-fotka»

– održavanje nasada u školskom parku

– uređivanje  školskog povrtnjaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eko škola