STATUT

STATUT CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE 2024. GODINA

PRAVILNICI

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Politika o zaštiti privatnosti

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o ostvarivanju i nacinu koristenja vlastitih prihoda COOR PS

Pravilnik o video nadzoru COOR Podravsko sunce

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o radu COOR Podravsko sunce 2023

2023 -Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu

Pravilnik o radu školske knjižnice_COOR Podravsko sunce

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda COOR Podravsko sunce 2024. godina

Pravilnik o korištenju i davanju u najam školskog prostora COOR Podravsko sunce 2024. godina

I. Dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

POSLOVNICI

Poslovnik o radu ŠSD

KODEKSI

Etički kodeks

ODLUKE

Odluka o prihvaćanju cijene školske kuhinje

Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija

Povjerenik za etiku

Osoba zadužena za nepravilnosti

Odluka o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora Centra 23.4.2015.

Odluka o visini zakupnine prostora

Odluka o trajanju Ugovora o zakupu

Odluka o standardima kvalitete socijalnih usluga

Odluka o standardima kvalitete COOR Podravsko sunce

Odluka – ekonomska cijena vrtića – COOR Podravsko sunce

ODLUKA – PRUŽANJE USLUGA RANE RAZVOJNE PODRŠKE

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave 2023

OSTALO

Plan evakuacije i spašavanja 2024

Protokol o radu za pružanje usluga rane intervencije

Politika privatnosti

Izjava o nepostojanju sukoba interesa R.Popović

Izjava o nepostojanju sukoba interesa K.Vukić