STATUT

Statutarna odluka o II. Izmjenama Statuta 2021. – COOR PS

Statut Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta 2020 – COOR PS

PRAVILNICI

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Politika o zaštiti privatnosti

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik – jednostavna nabava

odluka-o-izmjenama-pravilnika-o-radu-2012-1

pravilnik-o-radu-2011-1

Pravilnik o radu COOR Podravsko sunce 2019

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Protokol o radu za pružanje usluga rane intervencije

Pravilnik o ostvarivanju i nacinu koristenja vlastitih prihoda COOR PS

Pravilnik o video nadzoru COOR Podravsko sunce

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o nacinu koristenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti COOR PS

POSLOVNICI

Poslovnik o radu ŠSD

KODEKSI

Etički kodeks

ODLUKE

odluka – službenik za zaštitu osobnih podataka

ODLUKA O PRIHVAĆANJU CIJENE ŠK. KUHINJE

ODLUKA O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA

Povjerenik za etiku (1)

Osoba zadužena za nepravilnosti

Odluka o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora Centra 23.4.2015.

ODLUKA O VISINI ZAKUPNINE PROSTORA

ODLUKA O TRAJANJU UGOVORA O ZAKUPU

Odluka o standardima kvalitete socijalnih usluga word

Odluka o standardima kvalitete COOR Podravsko sunce

OSTALO

politika privatnosti

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa