EOJN VI. Izmijenjena verzija plana javne nabave

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. COOR PS-15347

EOJN V. Izmijenjena verzija plana javne nabave

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. COOR PS-14926

IV. Izmijenjena verzija plana javne nabave

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. COOR PS-12859

III. Izmijenjena verzija plana javne nabave

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. COOR PS-12603

II. Izmijenjena verzija plana javne nabave

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. COOR PS-12119

Link na transparentnost trošenja sredstava

BILJEŠKE uz FI 2023-12

FI 2023-12_v_8.1.3

Izmijenjena verzija plana javne nabave

I. Izmjene Plana nabave za 2024. COOR PS-11175

Registar ugovora

Plan nabave 2024. NOVI EOJN

Plan nabave za 2024. COOR PS-10667

FP 2024.-2026.

Obrazloženje Prijedloga FP za 2024.-2026.

2. rebalans FP za 2023. – Opći dio

2. rebalans FP za 2023. – Posebni dio

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna FP za 2023.

obrasci financijskih izvještaja 2023-06

Obrasci_financijskih_izvjestaja_2023-06

Bilješke uz FI 2023-06

Bilješke uz FI 2022-12

FI 2022-12_v_8.0.3 (3)

II. Izmjena Plana nabave za 2023. COOR PS

Izmjena Plana nabave za 2023. COOR PS

Plan nabave za 2023. g.

Prijedlog FP 2023.-2025.

COOR-Obrazlozenje_3._izmjena_i_dopuna_FP_za_2022

3. Rebalans FP za 2022. – Posebni dio

3. Rebalans FP za 2022. – Opći dio

COOR-Obrazlozenje_2._izmjena_i_dopuna_FP_za_2022

2. Rebalans FP za 2022. – Posebni dio

2. Rebalans FP za 2022. – Opći dio

Obrazloženje Prijedloga 1. rebalansa FP za 2022

Posebni dio Prijedloga 1. rebalansa FP za 2022.

Opći dio Prijedloga 1. rebalansa FP za 2022.

II. Izmjena plana nabave

I. Izmjena plana nabave

Financijski izvještaji za 2021. godinu

Bilješke uz FI za 2021. godinu

Plan nabave 2022.

Procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima

III izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije plana za 2023.

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. COOR PS

III. izmjena Plana nabave za 2021. COOR PS

Godišnji izvještaj o izvršenju FP za 2020. godinu

II. izmjena Plana nabave za 2021. COOR PS

Izmjena Plana nabave za 2021. COOR PS

Bilješke uz FI 2020-12

Financijski izještaji za 2020.

Plan nabave za 2021. COOR PS

Odluka o FP 2021.-2023.

Najnoviji FP za 2021. i projekcije za 2022. i 2023., ovjereno

Ispravljeno najnovije Obrazloženje prijedloga FP za 2021.-2023

Odluka 2. izmjene i dopune FP za 2020.

II izmjene i dopune FP za 2020., ovjereno

Novo Obrazloženje Prijedloga 2. izmjena i dopuna FP za 2020

III. Izmjena Plana nabave za 2020. COOR PS

Odluka 1 izmjene i dopune FP za 2020

Obrazloženje Prijedloga 1 Izmjena i dopuna FP 2020

Prijedlog 1. Rebalansa FP za 2020.

II. Izmjena Plana nabave za 2020. COOR PS

Obrazloženje izvršenja FP za 2019.

God. izvj. o izvršenju FP za 2019.

Procedura provjere vjerodostojnosti isprava COOR Podravsko sunce 2020

Bilješke uz FI 2019-12

Financijski izvještaj za 2019.pdf

Obrazloženje FP 2020. i 2021.-2022

FP 2020. i Projekcije 2021.-2022., Opći i Posebni dio (1)

Plan nabave za 2020. COOR PS

Financijski izvještaj za 2018.

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018.

Referentna stranica s potvrdom DUR

Plan nabave za 2019. godinu

Obrazloženje FP za razdoblje 2019.-2021.

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

Odluka-FP za 2019. s projekcijama za 2020 i 2021.

Obrazloženje – 2. Izmjene i dopune FP 2018

2. Izmjene i dopune FP za 2018. – 3_ razina s met_ manjkovima

Odluka – 2. Izmjene i dopune FP za 2018

Procedura izdavanja, obračuna, isplate i evidencije naloga za službena putovanja

Registar ugovora 2019

Registar ugovora 2018. godina

Registar ugovora -2017. godina

IV. izmjene Plana nabave za 2018. godinu

III. dopune Plana nabave za 2018. godinu

II. dopune Plana nabave za 2018

I. dopune Plana nabave za 2018

Plan nabave za 2018.

Bilješke uz GFI 12-2017

Godišnji financijski izvještaji 12-2017

Obrazloženje Financijskog plana 2018.-2020.

Financijski plan za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

Rebalans FP-Tablica MF

Š_O_ – Izmjene i dopune FP za 2017_

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017_ godinu

Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda

Izvršenje FP za 2016. po aktivnostima

Obrazloženje izvršenja FP za 2016. po aktivnostima

Plan nabave 2017.

Bilješke uz FI 2016.

Godišnji financijski izvještaj 2016

Obrazloženje-FP-za-2017.

financijski-plan-za-2017-i-projekcije-za-2018-2019-1

3-rebalans-fp-za-2016-1

PLAN NABAVE 2016.

Plan nabave 2016.

BILJESKE COOR PODRAVSKO SUNCE ZA 2015 GODINU

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Plan nabave 2016.

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz fiunancijske izvještaje

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2015 g.

Plan nabave 2015.

Procedura izdavanja nalog za službeni put i njihov obračun (1)

Procedura zaprimanja i kontrole računa

Odluka završni račun 2013 (1)

FINANCIJSKI PLAN 2014-2016 (1)

Plan nabave za 2013 godinu

Financijski plan 2012.-2014.

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2011.

Procedura izdavanja nalog za službeni put i njihov obračun

Odluka i procedura stvaranja obveza