ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci:

adresa: Hercegovačka ulica 1, 48000 Koprivnica

tel:048/240 – 342

e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godisnje_izvjesce ZPPI 2019

Godisnje izvjesce_ZPPI 2018

Godisnje_izvjesceZPPI 2017

Godisnje_izvjesceZPPI 2017

Godisnje_izvjesceZPPI 2016

Godišnje_izvjesceZPPI 2016

 

Službenik za informiranje: Jelena Bobovec

Kontakt: tel:048/240 – 342

adresa: Hercegovačka ulica 1, 48000 Koprivnica

e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr

 

USTAV, ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

USTAV RH – pročišćeni tekst

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli – pročišćeni tekst

Zakon o radu (NN 93/14.)

Zakon o izmjenama Zakona o radu (NN 127/17.)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.)

Državni pedagoški standard osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08.)

Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 90/10.)

STRATEGIJE I PROGRAMI

Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018. godinu