Sabor je 1. ožujka proglasio Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora.

Mi smo Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora obilježili Danom otvorenih vrata na kojem su učenici Gimnazije „Fran Galović“ upoznali zanimanja edukacijski rehabilitator i logoped.

 

Anja Holeček, mag. rehab. educ., Mirjana Šimek, mag. logoped i Dunja Vargović, mag. rehab. educ. predstavile su opremu koju smo dobili od UNICEF-a u Programu izgradnje nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije.


Anja Holeček, mag. rehab. educ. i Dunja Vargović, mag. rehab. educ. su vodile ICT-AAC radionicu za roditelje. Na radionici su upoznale roditelje s asistivnom tehnologijom, a najdetaljnije su predstavile aplikaciju Komunikator 2.


Dijana Strunje, prof. defektolog je upoznala kolektiv sa strategijom Osobno usmjereno planiranje. Nakon predstavljanja teorije vezane uz strategiju, na primjeru smo vidjeli proces planiranja za pojedinca.

http://www.podravsko-sunce.hr/?page_id=7015

Komentiranje je zatvoreno.

Galerija slika
otvori sve | zatvori sve