Natječaj stručni suradnik pedagog

Natječaj logoped predškolski odgoj

Natječaj učitelj rehabilitator

Javni poziv pomoćnik u nastavi

Javni poziv pomoćnici u nastavi 2019-20

Obavijest – izbor tajnika neodređeno vrijeme

Obavijest – izbor edukacijskog rehabilitatora određeno vrijeme

Obavijest – izbor tajnika određeno vrijeme

Natječaj rehabilitator

Natječaj tajnik

Natječaj – radni terapeut

Natječaj -tajnik

Natječaj – učitelj rehabilitator

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja rehabilitatora

Odluka o neizboru logoped

Natječaj za stručnog suradnika logopeda u predškolskom odgoju

Natječaj – učitelj rehabilitator(zamjena) 19.3.

Obavijest o izboru kandidata – Stručnog suradnika

Obavijest o izboru kandidata – Odgojiteljica

Natječaj – odgojitelj predškolske djece

Natječaj – stručni suradnik pedagog

Obavijest o odabiru – pomoćni kuhar

Natječaj-pomoćni kuhar

Obavijest o izboru – edukacijski rehabilitator u predškolskom odgoju

Natječaj – edukacijski rehabilitator u predškolskom odgoju

Obavijest o izboru-učitelj rehabilitator.doc

Natječaj – učitelj rehabilitator (zamjena)

Obavijest o izboru – učitelj rehabilitator na neodređeno

Obavijest o izboru – učitelj rehabilitator na određeno

Obavijest o izboru – medicinska sestra

Obavijest o izboru – pedagog

Natječaj – učitelj rehabilitator(određeno)

Natječaj – učitelj rehabilitator (neodređeno)

Natječaj – medicinska sestra

Natječaj – pedagog

Obavijest o odabiru – pomoćni kuhar

Odluka o odabiru pomoćnika u nastavi

Natječaj-pomoćni kuhar

Javni poziv – pomoćnici u nastavi

Obavijest o izboru-defektolog u predškolskom odgoju

Natječaj-defektolog u predškolskom odgoju

Obavijest o izboru- tajnik

Obavijest o izboru – pomoćnik u nastavi.doc

Natječaj za slobodno radno mjesto-tajnik

Javni poziv – pomoćnik u nastavi

Obavijest o izboru – pedagog

Natječaj- stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila u ulozi pedagoga

Obavijest – defektolog u predškolskom odgoju

Obavijest – učitelj rehabilitator

Natječaj – defektolog u predškolskom odgoju

Obavijest o izboru – učitelj rehabilitator

Natječaj-učitelj rehabilitator

Obavijest o odabiru kandidata – tajnik/ca

Obavijest o odabiru kandidata – odgojitelj/ica predškolske djece

Natječaj učitelj rehabilitator

Natječaj-tajnik

Natječaj-odgojitelj predškolske djece

Obavijest o izboru – Pomoćnik u nastavi.doc

Javni poziv – pomoćnik u nastavi

Obavijest o izboru – učitelj rehabilitator.doc

Natječaj-učitelj rehabilitator

OBAVIJEST O ODABIRU – STR. SURADNIK DEFEKTOLOG

OBAVIJEST O ODABIRU – UČ. REHABILIATOR

Natječaj-učitelj rehabilitator

Natječaj-str suradnik defektolog