Pravilnik – jednostavna nabava

ODLUKA O PRIHVAĆANJU CIJENE ŠK. KUHINJE

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2017.-2018

ŠK. KURIKULUM-ŠK. GODINA 2017.-2018.

Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda

ODLUKA O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA

Izvršenje FP za 2016. po aktivnostima

Obrazloženje izvršenja FP za 2016. po aktivnostima

Plan nabave 2017.

Godišnji financijski izvještaj 2016

Bilješke uz FI 2016.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Povjerenik za etiku (1)

Obrazloženje-FP-za-2017.

financijski-plan-za-2017-i-projekcije-za-2018-2019-1

3-rebalans-fp-za-2016-1

Godišnji-plan-i-program-rada-za-šk-god-2016-2017

Školski-kurikulum-za-šk-god-2016-2017

STATUT COOR PODRAVSKO SUNCE 2016

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PLAN NABAVE 2016.

BILJESKE COOR PODRAVSKO SUNCE ZA 2015 GODINU

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o zaštiti na radu

Etički kodeks

Kurikulum-2015-2016

Godišnji-plan-i-program-2015-2016.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2015 g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijske izvještaje

Odluka o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora Centra 23.4.2015.

ODLUKA O TRAJANJU UGOVORA O ZAKUPU

Lista kandidata za izbor predstavnika za Dječje gradsko vijeće

ODLUKA O VISINI ZAKUPNINE PROSTORA

Plan nabave 2015.

Odluka o standardima kvalitete socijalnih usluga 

Poslovnik o radu ŠSD

Godišnji plan i program 2014.-2015.

Kurikulum 2014.-2015.

Pravilnik o provođenju postupka nabave za robe i usluge procijenjene vrijednosti 

Financijski plan 2014.-2016. 

Financijski plan 2012.-2014.

Prorac

Odluka i procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i kontrole računa

Procedura izdavanja nalog za službeni put i njihov obračun 

Katalog informacija COOR Podravsko sunce

odluka-o-izmjenama-pravilnika-o-radu-2012-1

pravilnik-o-radu-2011-1