Procedura izdavanja, obračuna, isplate i evidencije naloga za službena putovanja

Registar ugovora za 2018. godinu

Registar ugovora -2017. godina

III. dopune Plana nabave za 2018. godinu

II. dopune Plana nabave za 2018

I. dopune Plana nabave za 2018

Plan nabave za 2018.

Bilješke uz GFI 12-2017

Godišnji financijski izvještaji 12-2017

Obrazloženje Financijskog plana 2018.-2020.

Financijski plan za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

Rebalans FP-Tablica MF

Š_O_ – Izmjene i dopune FP za 2017_

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017_ godinu

Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda

Izvršenje FP za 2016. po aktivnostima

Obrazloženje izvršenja FP za 2016. po aktivnostima

Plan nabave 2017.

Bilješke uz FI 2016.

Godišnji financijski izvještaj 2016

Obrazloženje-FP-za-2017.

financijski-plan-za-2017-i-projekcije-za-2018-2019-1

3-rebalans-fp-za-2016-1

PLAN NABAVE 2016.

Plan nabave 2016.

BILJESKE COOR PODRAVSKO SUNCE ZA 2015 GODINU

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Plan nabave 2016.

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz fiunancijske izvještaje

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2015 g.

Plan nabave 2015.

Procedura izdavanja nalog za službeni put i njihov obračun (1)

Procedura zaprimanja i kontrole računa

Odluka završni račun 2013 (1)

FINANCIJSKI PLAN 2014-2016 (1)

Plan nabave za 2013 godinu

Financijski plan 2012.-2014.

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2011.

Procedura zaprimanja i kontrole računa

Procedura izdavanja nalog za službeni put i njihov obračun

Odluka i procedura stvaranja obveza