razred/

predmet

 ime   i prezime  učitelja

G1

Luka Femec

 

G2

Natalija Domitrović

 

G3

 Jelena Peras

 

G4

Sandra Belajec

 

G5

Snežana Aleksić

 

G6

Marija Šprem

 

TZK

Ranko Celiščak

 

TZK

Valerija Mihac Jertec

 

PSP

Martina Hegedušić

 

vjeronauk

Ivica Suvalj

 

logoped

Mirjana Šimek

 

SI

Martina Sambolek ( zamjena za porodiljni dopust Anja Holeček )