razred/

predmet

 ime  i prezime  učitelja

G1

Milica Vukobratović

G2

Anja Holeček

G3

Jelena Dolenec

G4

 Jelena Peras

G5

Lidija Mihoković

G6

Snežana Aleksić

G7

Luka Femec

TZK

Ranko Celiščak

TZK

Valerija Mihac Jertec

PSP

Marija Šprem

vjeronauk

Ivica Suvalj

logoped

Mirjana Šimek

SI

Martina Sambolek