Poziv turističkim agencijama za predstavljanje ponuda – Javni poziv broj 1-2019.

Javni poziv za dostavu ponuda-novo – školska ekskurzija Selce 2019.

Odluka o neizboru ponuda – 1/2018.

Javni poziv za dostavu ponuda – školska ekskurzija Selce 2019.

POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA PO JAVNOM POZIVU 1-2017

JAVNI_POZIV-PONUDA_ZA_EKSKURZIJU