Poštovani,

zahtjeve za (su) finaciranjem troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava možete podnijeti u tajništvu Centra radnim danom do 8,00 do 15,00 sati. 

Zahtjevi se predaju od 3. rujna do 17. rujna 2018. godine

Kritrije i mjerila za ostvarivanje prava možete pročitati u Odluci  o ostvarivanju prava na (su)finaciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem  na području grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019.

Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici ili u tajništvu Centra.

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje udžbenika

POZIV za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje udžbenika

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ŠK_GOD_ 2018-2019

podravsko-sunce.hr/…/IZBOR-UDŽBENIKA-I-PRIPADAJUĆIH-DOPUNSKIH-NASTAVNIH-SREDSTAVA-ZA-ŠK-21-1.docx

Upisna područja

ZAHTJEV ZA PRIJEVREMENI UPIS DJETETA U OŠ

Kalendar upisnih rokova

https://www.upisi.hr/docs/U%C4%8Denici_s_te%C5%A1ko%C4%87ama_Bro%C5%A1ura_2016_2017.pdf

 

IZBOR-UDŽBENIKA-I-PRIPADAJUĆIH-DOPUNSKIH-NASTAVNIH-SREDSTAVA-ZA-ŠK-21 (1)